Past Concerts

The 126th Organ Concert

Fri. 2 November 2012 6:45 pm
Organ: Saki Aoki

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
  Fantasia in G-Dur BWV 572

J. S. Bach
  Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 662

Dieterich Buxtehude (1637-1707)
  Toccata in F-Dur BuxWV 156

D. Buxtehude
  Passacaglia in d-Moll BuxWV 161

J. S. Bach
  Toccata und Fuge in d-Moll BWV 565

Jean Langlais (1907-1991)
  Rhapsodie grégorienne

Jehan Alain (1911-1940)
  Aria
  Litanies