145th Organ Concert
7 December 2023
Organ: Rie Hiroe POSTER
144th Organ Concert
14 June 2023
Organ: Pavel Kohout, Soprano: Iva Hlaváčková POSTER
143rd Organ Concert
7 December 2022
Organ: Satoko Kawagoe POSTER
142nd Organ Concert
8 November 2019
Organ: Yuzuru Hiranaka, Flute: Anders Ljungar-Chapelon POSTER
141st Organ Concert
16 July 2019
Organ: Silvius von Kessel POSTER
140th Organ Concert
17 October 2018
Organ: Ville Urponen POSTER
139th Organ Concert
3 October 2018
Organ: Pavel Kohout POSTER
138th Organ Concert
20 June 2018
Organ: Keiko Inoue, Soprano: Minako Fujita POSTER
137th Organ Concert
16 October 2017
Organ: Samuel Kummer, Irena Budryte-Kummer POSTER
Lecture Concert
21 July 2017
Soprano: Naomi Takeuchi, Mezzo-soprano: Maho Kurita, Tenor: Takuya Mitsumura, Piano: Yoko Asami, Lecture: Toru Sakakibara, Lecture: Keisuke Sasayama, Planning and Lecture: Yuki Onishi POSTER
136th Organ Concert
22 June 2017
Organ: Rie Hiroe POSTER
15th Chamber Concert
30 November 2016
Cembalo: Makiko Mizunaga, Recorder: Akimasa Mukae POSTER
Cinema & Music
31 October 2016
Piano: Monica Melcova POSTER
14th Chamber Concert
23 June 2016
Oboe: Watanabe Katsuya, Piano: Matsuyama Gen POSTER
135th Organ Concert
10 May 2016
Organ: Park Joonho POSTER
134th Organ Concert
6 November 2015
Organ: Florian Wikes, Soprano: Emmy Abo POSTER
133rd Organ Concert
14 July 2015
Organ and Cello: Svyati Duo POSTER
132nd Organ Concert
13 May 2015
Organ: Ville Urponen POSTER
131st Organ Concert
8 October 2014
Organ: Maurice Clerc POSTER
130th Organ Concert
30 June 2014
Organ: Monika Melcová POSTER
13th Chamber Concert
28 May 2014
Violin: Nobuko Kaiwa, Kumi Kobayashi
Viola: Yoshio Nakayama
Cello: Shinichi Eguchi
POSTER
129th Organ Concert
19 May 2014
Organ: Pavel Kohout POSTER
128th Organ Concert
11 December 2013
Organ: Takeshi Kondo POSTER
12th Chamber Concert
16 October 2013
Piano: Pavel Kohout POSTER
127th Organ Concert
15 October 2013
Organ: Pavel Kohout POSTER
11th Chamber Concert
21 May 2013
Violin: Masakatsu Tateichi
Viola: Seiji Oinuma
Piano: Hiromi Watanabe
Cello: Kazumasa Hayashi
Double Bass: Kyoichi Watanabe
POSTER
10th Chamber Concert
10 April 2013
Violin: Ryo Terakado POSTER
9th Chamber Concert
6 November 2012
Ondes Martenot: Motoko Ohya
Piano: Yuiko Yasuda
POSTER
126th Organ Concert
2 November 2012
Organ: Saki Aoki POSTER
125th Organ Concert
29 June 2012
Conductor: Yumiko Tanno
Organ: Yuichiro Shiina
Heinrich Schütz Chor, Tokyo
POSTER
124th Organ Concert
18 May 2012
Organ: Megumi Tokuoka POSTER
8th Chamber Concert
8 November 2011
Violin: Tatsuya Yabe
Piano: Yukio Yokoyama
POSTER
123rd Organ Concert
21 October 2011
Organ: Jean-Philippe Merckaert POSTER
7th Chamber Concert
30 June 2011
Bariton: Katsunori Kono
Piano: Hiroko Suseki
POSTER
122nd Organ Concert
26 May 2011
Organ: Hideyuki Kobayashi POSTER
6th Chamber Concert
25 November 2010
Violin and Violoncello da spalla: Terakado Ryo POSTER
121st Organ Concert
17 November 2010
Organ: Pavel Kohout POSTER
120th Organ Concert
12 November 2010
Recorder: Andreas Böhlen
Violin: Yukie Yamaguchi
Violoncello: Takashi Kaketa
Viola: Yoko Kawakubo
Organ and Cembalo: Masato Suzuki
POSTER
119th Organ Concert
7 October 2010
Organ: Rie Hiroe POSTER
118th Organ Concert
14 June 2010
Organ: Colin Andrews, Janette Fishell POSTER
6th Chamber Concert
23 April 2010
Violin and Violoncello da spalla: Terakado Ryo
This concert has been cancelled.
POSTER
5th Chamber Concert
15 December 2009
Cello: Hidemi Suzuki
Fortepiano: Chie Hirai
POSTER
117th Organ Concert
12 June 2009
Orgel: Yuichiro Shiina POSTER
116th Organ Concert
19 May 2009
Orgel: Johannes Geffert POSTER
4th Chamber Concert
13 Nov 2008
Harp: Xavier de Maistre POSTER
115th Organ Concert
3 Oct 2008
Organo: Masaaki Suzuki
Soprano: Yukari Nonoshita, Kristen Witmer
Flauto dolce: Kyohko Moriyoshi
Viola da gamba: Hiroshi Fukuzawa
Liuto: Akiko Sato
POSTER
114th Organ Concert
14 May 2008
Organ: Gregory D'Agostino
Flute: Shin'ichi Anzai
Oboe: Keisuke Honda
Viola: Moeko Ogura
Violoncello: Taisuke Isono
POSTER
113th Organ Concert
24 Apr 2008
Organ: Genzoh Takehisa
Shamisen: Kohdai Minoda
Shakuhachi: Masaki Nakamura
So: Kiyoshi Ibukuro
POSTER
112th Organ Concert
8 Nov 2007
Organ: Aya Yoshida POSTER
3rd Chamber Concert
25 Ovt 2007
Harp: Miyabi Matsuoka
Soprano: Sakuya Koda
POSTER
111th Organ Concert
28 Jun 2007
Organ: Colin Andrews, Janette Fishell POSTER
110th Organ Concert
7 Jun 2007
Organ: Gregory D'Agostino POSTER
109th Organ Concert
30 Nov 2006
Orgel: Masaaki Suzuki POSTER
108th Organ Concert
26 Oct 2006
Sopran: Emmy Abo-Jonentz
Orgel: Florian Wilkes
POSTER
2nd Chamber Concert
8 Jun 2006
Violoncello: Hidemi Suzuki POSTER
107th Organ Concert
27 Apr 2006
Organ: Maurice Clerc POSTER
106th Organ Concert
1 Dec 2005
Organ: Gregory D'Agostino
Violin: Makoto Ezoe, Saya Nagasaki
Violoncello: Taisuke Isono
POSTER
105th Organ Concert
13 Oct 2005
Organ: Hiroaki Ooi POSTER
104th Organ Concert
2 Jun 2005
Organ: Colin Andrews, Janette Fishell POSTER
103th Organ Concert
26 May 2005
Organ: Thomas Meyer-Fiebig POSTER
102th Organ Concert
25 Nov 2004
Organ: Naomi Matsui POSTER
101th Organ Concert
13 Oct 2004
Direction: Kai-Uwe Jirka
Organ: Michael Utz
Chorus: Staats- und Domchor Berlin
POSTER
100th Organ Concert
7 Jun 2004
Organ: Masaaki Suzuki POSTER